רמת גן – עיר ירוקה ומתחדשת

רמת גן, היא אחת מחמש-עשרה ערים הנמנות על פורום ה-15, המאגד את העיריות העצמאיות בישראל המנוהלות כמשק עצמאי סגור באמצעות משאבים כלכליים עצמאיים. (בישראל כ 32% מהתושבים, מתגוררים בערי הפורום.)

כיתר ערי הפורום, התחייבה גם רמת גן למטרותיו ולתפקידיו של פורום ה-15 כשהמשמעותיות ביותר הם תכנון ובניה, בניה ירוקה ואיכות סביבה והגנת האקלים.

רמת גן הידועה גם בשמה ״עיר גנים״ שהוקמה בשנת 1921 והפכה רשמית לעיר בשנת 1950, נחשבת כיום לריאה הירוקה של גוש דן ומונה כ – 160,000 תושבים. 25% משטחה ״צבוע בירוק״ ובשנים האחרונות הושקעו כספים רבים על מנת לשמר את הגינות הקיימות ולהקים גינות חדשות.

התחדשות עירונית

בשנת 2018 חתמה העירייה על תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה שאחד מששת תחומי הפעילות של אמנה זו, עוסקת באנרגיה ובניה ירוקה ומאמצת את עקרונות הבניה הירוקה בתכנון הרחוב, השכונה והעיר.

רמת גן מתחדשת ומתעדכנת

אחד ההיבטים המרכזיים כיום בעיר רמת גן, הוא הדגש על התחדשות עירונית ובניה למגורים ובימים אלה (ינואר 2020) הוציאה הוועדה המקומית הנחיות לעדכן את מדיניותה בנושא בניה בת-קיימא ואף הרחיבה אותה לנושאי תכנון שונים.

בשנת 2016 אימצה רמת גן את התקן הישראלי 5281 וכיום, לאחר 4 שנים מעדכנת אותו הוועדה ומחייבת את הבונים לפעול על פי ההנחיות החדשות. עדכון התקן מדבר על סוגי הבניינים הנכללים עבור עמידה בדרישות איכות מכוכב אחד עד חמישה כוכבי איכות על פי הפירוט הבא –

1. המבנים שלהלן מחויבים בעמידה בדרישות ת”י 5281 ברמת כוכב אחד לפחות:

א. מבני מגורים חדשים (עד גובה 10 קומות), כולל הריסה ובניה מחדש בכל מתווה סטטוטורי, ולמעט צמודי קרקע ומבני מגורים שבהם עד 4 יח”ד.

ב. מבני תעסוקה בשטח בנוי עילי עד 3,000 מ”ר ברוטו.

ג. תוספת בניה בהיקף 100% ומעלה משטח בנוי קיים, עד שטח בנוי עילי 5,000 מ”ר ברוטו.

ד. דיור מוגן ומעונות סטודנטים.

ה. מבני ציבור, כולל תוספת אגפים.

ו. בנייני התקהלות ציבורית בשטח בנוי עילי מעל 500 מ”ר ברוטו, בכפוף לקיום הנחיות לפי נושא הבניין.

ז. מבני מוסדות השכלה גבוהה.

ח. מבני אכסון תיירותי בשטח בנוי עילי מעל 1,000 מ”ר ברוטו.

ט. מבני בריאות – בתי חולים ומרפאות.

י. בנייני מסחר ו/או תעשיה.

2. המבנים שלהלן מחויבים בעמידה בדרישות ת”י 5281 ברמת שני כוכבים לפחות:

א. מבנים, בכל ייעוד ושימוש, בני 11 קומות ומעלה, ו/או הנחשבים בחוק “בניינים רבי קומות” – ע”פ המחמיר מביניהם.

ב. מבני תעסוקה בשטח בנוי עילי בהיקף הגדול מ- 3,000 מ”ר ועד 12,000 מ”ר ברוטו, כולל תוספת אגפים שלמים או קומות

ג. מבני אכסון תיירותי בשטח הגדול מ- 4,000 מ”ר ברוטו.

ד. מבני מסחר בשטח הגדול מ- 2,0005 מ”ר ברוטו.

ה. בנין בייעוד שלא צוין לעיל ובשטח בהיקף גדול מ- 5,000 מ”ר.

ו. תוספת בניה בהיקף 100% ומעלה משטח בנוי קיים, בהיקף שטח בנוי עילי מעל 5,000 מ”ר.

3. מחויבים בעמידה בדרישות ת”י 5281 ברמת שלושה כוכבים לפחות:

מבני משרדים בהיקף בניה עילי מעל 12,000 מ”ר ברוטו.

4. מבנים בהליכי תוספת בניה, חיזוק ו/או שיפוץ,

בהיקף המגדיל את השטח הבנוי העילי ב- 50% – 100% יחויבו בליווי יועץ “בניה ירוקה” ועמידה בדרישות ת”י 5281 בהיקף של 40 נק’, וללא חיוב בהתעדה.

5. מבנים המיועדים לשימור בהליכי תוספת בניה, חיזוק ו/או שיפוץ,

יחויבו בליווי יועץ “בניה ירוקה” ועמידה בדרישות ת”י 5281,עבור החלק החדש בלבד, וע”פ החיובים שנקבעו לעיל עבור מצבים של תוספות בניה.

6. מבני מגורים צמודי קרקע ו/או הכוללים עד 4 יח”ד

יחויבו בליווי יועץ “בניה ירוקה” ועמידה בדרישות ת”י5281 לעמידה בדרגת כוכב אחד, ללא התעדה.

חלופה לתקן הישראלי

עיריית רמת גן תאפשר המרה של התעדה לפי ת”י 5281 בהתעדה ע”פ תקן בינלאומי מוכר כדוגמת LEED או BREEAM. התעדה ע”פ תקן זר תעשה בדרגת חיוב גבוהה ברמה אחת לפחות מהדרגה הנדרשת במדיניות זו עבור הבניין לפי התקן הישראלי.

ת״י 5282 יהיה תקן מחייב

כל המבנים בעיר יחויבו בעמידה בהוראות ת”י 5282 לדירוג בניינים בדירוג אנרגטי B לפחות. בניינים בהיקף בנייה עילי גבוה מ- 10,000 מ”ר ברוטו יחויבו בדירוג אנרגטי.A

מחויבים משלב התכנון

עיריית רמת גן, הגדירה הליכים מחייבים בשלבי התכנון. כלומר, ליווי מתחילת שלב הבקשה להיתר בניה, ובשלב הבחירה של חומרים ומכשור במכרזים והביצוע ובדיקה לטופס אכלוס/תעודת גמר.

  • כתנאי לפתיחת “בקשה לבקרה מרחבית” – יש לקבל אישור ממכון התעדה מוסמך ומאושר, כי התכנון עומד בדרישות מכון ההתעדה עבור השלב המקדמי.
  • כתנאי לקבלת אישור “תחילת עבודות” – יש לקבל אישור ממכון התעדה מוסמך ומאושר, כי התכנון עומד בדרישות שלב א’ (שלב התכנון) של ת”י 5281.
  • כתנאי לקבלת תעודת גמר – יש לקבל אישור ממכון התעדה מוסמך ומאושר, כי התכנון עומד בדרישות אישור שלב ב’ של ת”י 5281.

בונים? מתכננים? אתם לא לבד. אנו בחברת תכנון ירוק בע״מ, נלווה אתכם משלב התכנון ועד לסיום הפרויקט בכל השלבים הנדרשים ועד לעמידה בתקן. לפגישה, התקשרו עוד היום!

כתיבת תגובה

תכנון ירוק
לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות

    הודעתך נשלחה בהצלחה!
    נהיה בקשר בהקדם