9 נושאים שכל מבנה מגורים חייב כדי להיות ירוק

970x404-Green_house_and_family_in_nature

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה הכינה ביולי 2011 מדריך כללי לתקן בנייני מגורים לבנייה ירוקה (בת קיימה), שכולל בין היתר התייחסות מפורטת לתשעה נושאים חיוניים. פוסט זה מביא את עיקריהם, כדי שגם לך יהיה מושג מה יידרש ממבנה המגורים שלך ומתהליך בנייתו, על מנת שיזכה ביותר כוכבים ירוקים ויוכר כבניין ירוק כזית.

פרק 1: אנרגיה

נכון לשנת 2009 כ-31% מכלל תצרוכת החשמל בישראל מיוחסת למבני מגורים. מכיוון שייצור החשמל בישראל מבוסס בעיקרו על ניצול משאבי טבע מתכלים כגון פחם, נפט וגז, הרי שניתן להסיק כי תצרוכת החשמל בבתי מגורים אחראית להתדלדלותם של משאבים אלה ולזיהום הרב שנוצר בתהליך הפקת האנרגיה מהם. כאחת ממטרותיה העיקריות, בנייה ירוקה של מבני מגורים שואפת למזער את תלותם של מבנים אלה בתשתיות האנרגיה בישראל, על ידי הורדת צריכת האנרגיה שלהם.

פרק 2: קרקע

משאב הקרקע במדינת ישראל מתכלה במהירות. כל פיתוח או מחציתו מעמיד בסיכון את שמירתם של שטחים פתוחים ומערכות אקולוגיות שונות. לכן, במסגרת הבנייה הירוקה, קיימת חשיבות רבה למיקום הבנייה והכוונתה לשטחים בנויים קיימים, לשימוש חוזר בקרקעות ובמבנים באמצעות שיקום אתרים מזוהמים, לבנייה בצפיפות גבוהה, לפיתוח המצמצם את השפעות הבינוי על האקלים העירוני וכן לחיזוק מערכות אקולוגיות מקומיות.

פרק 3: מים

צריכת המים הביתית והעירונית בישראל מהווה למעלה מחצי צריכת המים השפירים. ישראלי מצוי צורך בממוצע 135 ליטר מים ביום: 40% מהם לטובת הדחת אסלות, 32% לרחצה, 14% לכביסה, 6% להדחת כלים, 5% לשתייה ולבישול ו-3% לכיור האמבטיה.

בנייה ירוקה מצמצמת את הנתונים הללו על ידי ניצול יעיל של משאב המים הלאומי תוך מניעת זיהום ופגיעה בסביבה. החיסכון במבנה ירוק הוא לא רק עבור המשפחה שמתגוררת בו, אלא מצטבר לכדי חסכון ברמה הלאומית, שמפחית את הצורך בהקמת מתקני התפלה שדורשים שטח ואנרגיה ובנוסף תורם לשמירה על מקורות המים הטבעיים.

מבנה ירוק עושה שימוש באמצעים שמייעלים את צריכת המים ומקטינים את הדרישה, ביניהם מכלי הדחת אסלות קטנים ויעילים, מגבירי לחץ מים, ספקי מים בהתאם לטמפרטורה רצויה, חיישני הפעלה ואמצעים למעקב ולבקרת הצריכה.

פרק 4: חומרים

מקורות החומרים והמוצרים המשמשים לבנייה הם רחבים ומגוונים. כל אחד מהם הוא תוצר של תהליכי הפקה וייצור בעלי השפעות סביבתיות משמעותיות. בחירה מושכלת של חומרים לבנייה ופיתוח תאפשר צמצום השפעות אלו.

מטרת התקן לבנייה ירוקה היא לעודד התפתחות של שוק מוצרים וחומרים מקומי בעל מגוון עשיר של מוצרים בעלי תו תקן ירוק, מוצרים מחומרים ממוחזרים וכן מוצרים שמקורם בתהליכי ייצור, שמצמצמים את השפעתם על הסביבה תוך שמירה על רווחתם ובטיחותם של העובדים.

פרק 5: בריאות ורווחה

תכלית הבנייה הירוקה אינה מסתכמת בחסכון במשאבים ובדאגה לסביבה בלבד. הבנייה הירוקה רואה בשמירה על הסביבה וברווחת האדם ערכים משמעותיים, זה לצד זה, מוודאת כי קיים איזון בין השניים וכי החיסכון הנדרש במשאבים לא יבוא על חשבון בריאותו ורווחתו של האדם. בניה ירוקה אמיתית מקפידה ששיפור תחום אחד לא יפגע בתחום אחר.

כמו כן, מתייחס פרק זה למפגעי בריאות מחוץ לבניין שנגרמים כתוצאה מבנייה ופיתוח, כגון רוחות בלתי רצויות במפלס הרחוב, זיהום אור הנובע מתאורת חוץ וכן איכות האוויר במפלס הרחוב כתוצאה מפליטת גזים רעילים מפתחי אוורור של חניונים תת קרקעיים.

פרק 6: פסולת

2 ק"ג – זו כמות הפסולת הממוצעת שמיוצרת על ידי תושב במדינת ישראל – בכל יום. כמות זו עולה בשיעור של 5% בכל שנה, כך שנכון ל 2016 נתון זה מתקרב ל – 3 ק"ג בכל יום. המפגעים שנגרמים כתוצאה מהעדר טיפול בפסולת הם זיהום קרקעות ומי תהום, זיהום אוויר, מפגעי ריח, מפגעים בטיחותיים לנתיבי תעופה, בזבוז משאבי קרקע להטמנת פסולת, פליטת גז מתאן (שהוא אחד הגזים האחראים לאפקט החממה), התרבות מזיקים והתפשטות מחלות. סוגיית הטיפול בפסולת נחשבת לאחת הבעיות הסביבתיות הקשות עמה מתמודדת מדינת ישראל.

בניה ירוקה אמורה לקחת בחשבון את ניהול הפסולת הביתית כאשר מטרתה המרכזית היא צמצום נפח ומשקל הפסולת בדרכה למטמנות, והגדלת נפח או משקל הפסולת המופנית לטיפול ולמחזור. שלושה שלבים עיקריים בתהליך זה: אצירה, איסוף והובלה, וטיפול או סילוק הפסולת באופן ראוי.

פרק 7: תחבורה

חלקה של התחבורה הפרטית בגרימת זיהום אוויר במרכזי הערים בישראל הוא מהגדולים והבעייתיים ביותר, הן בשל כמות הרכבים והן בשל סמיכות מקור הפליטה לאוכלוסייה. המצב החמור גם כך עשוי להחמיר עוד יותר עקב העלייה המתמדת בפליטת מזהמים, שכן בעשורים האחרונים חל גידול רב בצי הרכב הפרטי בישראל.

היות והשימוש במבנה מחייב התניידות אליו וממנו, בנייה בת קיימה שואפת לסייע בהפחתת ההשפעות הכרוכות בנסיעה ברכב פרטי מזהם באמצעות התקנת אמצעים לעידוד דיירי המבנה בירוק לעשות שימוש בתחבורה חלופית שהשפעותיה הסביבתיות פחותות או זניחות. אמצעים אלו כוללים בין היתר נגישות לתחבורה חלופית, מתקנים וחנייה לאופניים, ומסלולים בטוחים עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים.

פרק 8: ניהול

לאופן התנהלות אתר בנייה יש השלכות סביבתיות מידיות כמו גם ארוכות טווח. הרי עצם קיומו של אתר בנייה עלול לגרום בין היתר למפגעי רעש, להפצת מזהמים ואבק, לייצור מוגבר של פסולת ולצורך גדול בשינוע.

מטרת ניהול אתר בנייה ירוק היא להפחית מפגעים אפשריים ולצמצם את טווח השפעתם על-ידי נקיטת פעולות כגון צמצום הרעש המופק באתר, צמצום מספר הנסיעות ושינוע חומרים ופסולת על-ידי תכנון מקדים, צמצום הפצת אבק על-ידי כיסוי, צמצום ייצור פסולת על-ידי ייצור מתועש, ניהול אתר נקי המאפשר איסוף ומיון פסולת בניין לטובת מחזור או מכירה, צמצום צריכת אנרגיה ומשאבים מקומיים, הסרה ראשונית של אבק ומסירת מבנה נקי.

פרק 9: חדשנות

בתקנים מובילים לבנייה ירוקה בעולם, מהווה פרק החדשנות כלי משמעותי בקידום ובפיתוח הבנייה הירוקה. כלי זה מאפשר קבלת ניקוד על התנסות בהטמעת פרקטיקות וטכנולוגיות חדשניות הקשורות בבנייה ירוקה, ובכך מהווה תמריץ לפרויקטים בהם מחפשים פתרונות חדשניים.

חדשנות בתכנון ירוק יכולה לכלול שילוב של מערכות וטכנולוגיות חדשניות ובעלות פוטנציאל להפחתת השפעת המבנה על הסביבה, שימוש בחומרים ובמוצרים מיוחדים, יישום תהליכי בנייה מתועשים וממוכנים, שיתוף של בעלי העניין בתהליכי התכנון וכן שימוש בכלי תכנון והדמיה ממוחשבים.

לצד פעולות שעלותן ניכרת בתכנון ובביצוע, תיתכן גם נקיטת פעולות שעלותן זניחה ושהצלחתן לצמצום ולמניעת מפגעים סביבתיים תלויה ביכולת ההסתגלות וההערכות מצד היזמים, המתכננים והמבצעים. את כל אלה מעוניין התקן לעודד על ידי מתן ניקוד שעוזר בדרך לקבלת הכרה מבנה מגורים כמבנה ירוק.

logo
לקבלת פרטים נוספים על ליווי פרויקטים בבנייה ירוקה התקשרו אלינו: 1-700-701-075, או מלאו את פרטיכם משמאל ונחזור אליכם בהקדם.

הטבה ירוקה: פגישה ראשונה עם מלווה ירוק מוסמך – ללא תשלום.

לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות

הודעתך נשלחה בהצלחה!
נהיה בקשר בהקדם