מיחזור פסולת בניין בבנייה ירוקה

.
מטמנות, מיחזור פסולת בניין ופתרונות בבנייה ירוקה נכון ל- 2015
לבנייה ירוקה מטרות רבות. אחת המטרות המרכזיות היא לצמצם השפעה שלילית של הבניה על  הסביבה וכן ליצור סביבה מקיימת מבלי להשפיע לרעה על הדורות הבאים.

בתקן 5281 לבנייה ירוקה, הבונה נדרש להוכיח כי הוא עומד בתנאי סף של פינוי 35% מפסולת הבניין לאתר מורשה או לשימוש חוזר ולהציג הסכם התקשרות עם תחנת מיחזור מורשת  וכמו כן באפשרותו לצבור ניקוד נוסף על ידי טיפול נכון בפסולת בניין.
.
כמות פסולת הבניין ועודפי עפר הנוצרות בישראל בשנה מוערכת בכ- 7.5 מיליון טונות מהם רק 20% מועברים לשטחי מחזור וסילוק. היתר מושלכים בשטחים פתוחים וגורמים למפגעים סביבתיים כמו זיהום אוויר, זיהום מי תהום ופגיעה בשטחים פתוחים.  (על פי דו”ח טיפול הרשויות המקומיות בפסולת בניין משנת 2013).

בנייה חדשה למגורים בשטח של 100 מ”ר מייצרת כ- 20 טון פסולת בממוצע. על פי המשרד להגנת הסביבה.
psolet binyan1אנשי המקצוע בהם מנהלי פרוייקטים, אדריכלים, יזמים וקבלנים מודעים היום כי יש חובה להעביר פסולת בנייה למטמנות מאושרת. כעת הבניה הירוקה מתקדמת צעד נוסף קדימה ומחייבת בונים לא רק להעביר פסולת בניין למטמנות מורשות, אלא מתמקדת בשינוי הפסולת למטמנות ומפעלי מיחזור לטובת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים. זאת על מנת לעשות שימוש חוזר ולנצל טונות רבות של פסולת בניין: ברזל, עץ, קרטון, אריזות, חומרי בניה לגריסה ועוד.

הטמנת פסולת בניין ומיחזורו
החלטת ממשלה (כבר משנת 2003), הסדירה את נושא הטיפול בפסולת בנין וקבעה בין היתר, כי יוכנו תוכניות המסדירות את הטיפול בפסולת בניין. למרות זאת רק בשנת 2010 הוציא משרד הפנים חוזר מנכ”ל בנושא הסדרת הטיפול בפסולת בניין.

בשנת 2013 הגיש מבקר המדינה את תוצאות בדיקתו בנושא טיפול רשויות מקומיות בפסולת בניין.

על פי חוק שמירת הניקיון התשמ”ד 1984 על הרשות המקומית לקבוע אתרים לסילוק, ריכוז וטיפול בפסולת בניין.
על פי חוק זה, פסולת בנייה היא פסולת הנוצרת בפעילות בנייה והריסה או שימוש בחומרים לעבודות בנייה. דוגמאות לפסולת בנייה : עודפי עפר, בלוקים, לבנים, בטון, גבס, אספלט, חומרים העשויים מפלסטיק, זפת, עץ מעובד, מרצפות, שיש, קרמיקה, זכוכית, פלדה, מתכות, לוחות בידוד ועוד. בין חומרים אלו, ישנם חומרים מסוכנים.

פורום חברות המיחזור
כחלק מהרצון להתמודד עם שינויי התקנות והחוקים בתחום, הוקם בשנת 2007 פורום חברות המיחזור. פורום המיחזור מאגד חברות מחזור פסולת בניה ואתרי הטמנה מהגדולים בארץ ששם לעצמו מטרה לקדם תקני שימוש בפסולת בניין בבנייה בכלל ובבניה ירוקה בפרט.

psoletפתרונות להתמודדות עם פסולת בניין
מכיוון שייצור פסולת בניין הינו חלק בלתי נפרד מעבודות בנייה, על היזם / קבלן ומנהל הפרויקט, לוודא כי הפסולת לא תפגע בסביבה וזאת על ידי לטיפול בפסולת בניין מחזור חלק מהפסולת והטמנת הפסולת הנותרת באתרי הטמנה מוסדרים.

המלצות המשרד  להגנת הסביבה לפעולה בשטח :

 • הפרדה, מיחזור ופתרונות קצה
 • הפרדה במקור של עודפי הבנייה והפסולת
 • הגברת מיחזור פסולת הבנייה ושימוש בחומרים ממוחזרים מחומרי בנייה
 • פריסה רחבה של פתרונות קצה ברחבי הארץ

פסולת בנייה ממוחזרת חוסכת (בין היתר) את הובלתה למטמנה רחוקה ומאפשרת שימוש חוזר כבר בתהליך הבנייה.
תקן 5281 ותקנים נוספים, מעודדים מיחזור פסולת בניין גם בתהליך הריסה, גם בתהליך בניה וגם בזמן האכלוס.
מחזור פסולת בניין בשלב פירוק בניין קיים והריסתו מאפשר מִחזור של חומרי בנייה המפחית זיהום הקרקע ושינוע למרחקים.

פסולת בנייה כמשאב – פעילות ברמת הרשויות המקומיות
משרד הפנים והמשרד לאיכות הסביבה הנחו את הרשויות המקומיות בהן ערים ומועצות מקומיות, ינחו את הרשויות המקומיות, להכין תכניות להסדרת הטיפול בפסולת הבניין לרבות
הקמה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בניין או משטח לפינוי פסולת גושית ברשויות מקומיות.

על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה הנשענות על כמויות הפסולת, גודל היישוב ונפח הבנייה – יוחלט על מיחזור פסולת בניין בתחנת מעבר או העברת הפסולת למפעל מיחזור ושינוע שאריות הפסולת לאתרי הטמנה מוסדרים. ביצוע גריסת פסולת באתר הבניה ולאחר מכן  הפניית פסולת בנייה לאחר גריסה לשימוש חוזר. טיפול בבעלי קרקע פרטית המזהמים אותה בפסולת בנייה ועוד.

psolet2

תקן 5281 בנייה ירוקה וחשיבות הנושא לאופן ההתנהלות אתר הבנייה.
“לאופן התנהלות אתר הבנייה יש השלכות סביבתיות מידיות כמו גם ארוכות טווח: עצם קיומו של אתר הבנייה עלול לגרום למפגעי רעש, להפצת מזהמים ואבק ולייצור מוגבר של פסולת , לצורך גדול בשינוע ועוד. השפעת המפגעים חלה על השוהים באתר ועל סביבתו המיידית ואף הרחוקה.”

הבנייה הירוקה מעודדת :

 • סילוק וטיפול בפסולת בניין ועודפי עפר.
 • מיון והפרדת פסולת הבניין הניתנת למיחזור באתר הבנייה.
 • איחסון באתר הבנייה  עבור כל זרם פסולת  המיועד למיחזור
 • ניצול חומרי פסולת בנייה לשימוש חוזר באתר הבנייה לדוגמא: שימוש בבטונים גרוסים כמצעים לפיתוח.
 • העברת חומרי בניין לגורם שלישי שיעשה בו שימוש חוזר.
 • העברת חומרי פסולת לאתר מיחזור מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 • ניהול אתר בנייה לצמצום השפעות הבנייה  לטובת רווחתם של התושבים בסביבת האתר.
 • זיהוי שמירה והגנה על מערכות אקולוגיות הקיימות באתר ובסביבה.
 • הכנת תוכנית לניהול סביבתי של אתר הבניה הכוללת בין היתר כגון:
  צמצום הסיכונים בפעילות האתר, מעבר בטוח להולכי רגל, צמצום מספר הנסיעות והשינוע , צמצום הפצת אבק על ידי כיסוי המשאיות, מיון והפרדת פסולת הבניין , הקטנת הנזק לשכנים, לחי ולצומח,  צמצום צריכת אנרגיה ומים ועוד.

כיום (נכון ל- 30/12/2014) ישנם 27 אתרי הטמנה מוסדרים לטיפול פסולת בניין ברחבי הארץ.
רשימת אתרי הטמנה ומפעלי מיחזור לסילוק וטיפול בפסולת בנייה בעלי רישיון עסק בתוקף
(תנאים ברישיון עסק בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה) נכון ל- 12/2014.

.

לקבלת הצעה לליווי מוסמך לבנייה ירוקה
התקשרו 1-700-701-075 או לחצו כאן
פגישת ייעוץ ראשונית ללא תשלום או התחייבות.

 

 

 

 

 

 

 

.

תכנון ירוק
לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות

  הודעתך נשלחה בהצלחה!
  נהיה בקשר בהקדם