ייעוץ קרינה בתהליך בנייה ירוקה

 

 

ראיון עם יאיר בן עזרא מודד קרינה מוסמך  

בנייה ירוקה בעולם כמו גם בארץ על פי תקן 5281 ואוגדנים ירוקים, פותחה במטרה ליצור סביבת מגורים ועבודה בריאה וידידותית למשתמש ולסביבה.
היום אנו מראיינים את יאיר בן עזרא – יועץ קרינה ומודד קרינה מוסמך.

ייעוץ קרינה בנייה ירוקה תקן הבניה הירוקה מורכב מתשעה חלקים ותנאי סף המתייחסים להקמת מבנים תוך הפחתת פגיעה במשאבי טבע והתאמת הבניה לסביבה משלב התכנון, לאורך תהליך ניהול הפרויקט ועד למסירתו בפועל.

שילוב ייעוץ קרינה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי סף בתקן 5281 הכוללים (בין היתר) שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, הטמעת מערכות חוסכות באנרגיה, מחזור מים, התחשבות בתנאי האקלים והאזור הגיאוגראפי.

 

כיצד ייעוץ קרינה משתלב עם בניה ירוקה ?
יעוץ קרינה מהווה היום תנאי סף לתקן 5281 לבניה ירוקה.
על כולנו ללמוד לחיות בשלום עם הקדמה והטכנולוגיות המתקדמות שעוטפות אותנו והפכו להיות חלק בלתי נפרד מחיינו. על ידי תכנון נכון של בניה חדשה ניתן ליהנות משימוש בטוח יותר, ממוצרי חשמל ביתיים, משרדיים וטלפונים סלולאריים.
המשמעות היא שמומלץ על פי התקן לכל יזם ומתכנן, לקבל ייעוץ קרינה ממודד מוסמך עוד בשלב התכנון.

 

מה בודק יועץ קרינה בתוכניות אדריכליות או תוכניות חשמל ?
בשלב התכנון עוד לפני הגשת התוכניות להיתר בנייה, עושים מיפוי של תוכניות החשמל עם התוכניות האדריכליות לטובת זיהוי מקורות קרינה עוד לפני הגשת התוכניות להיתר.
על ידי סימולציה של מדידת שטף שדה מגנטי, אפשר לחזות ולהעריך את נקודות התורפה של התכנון האדריכלי בבניה ציבורית, בניה רוויה או שטח מסחרי.
בהמשך מבצעים הערכה של רמת החשיפה לקרינה משדות אלקטרומגנטיים, סימולציות וחישוב נתוני חשמל הכוללת סכמה וורטיקאלית של האדריכל. אז ניתן לייצר מצב של “בנין מחושמל” עוד לפני שמתחילים לבנות אותו ולהגיש התוכניות להיתר.

 

בדיקות קרינה לקבלת היתר בנייה על פי תקן 5281
קרינה אלקטרומגנטיתבדיקת קרינה הינה תנאי סף לקבלת תו תקן 5281 לבנייה ירוקה ומופיעה כתנאי סף גם באוגדני בנייה ירוקה בערים שונות בארץ.

ייעוץ קרינה למבנה ירוק חדש מיועדת לחזות את רמת החשיפה לקרינה לשדה אלקטרומגנטי ולצמצם אותה ככל שניתן עוד בשלב התכנון.
ייעוץ הקרינה כולל :
* בדיקת תוכניות אדריכליות ותוכניות חשמל
* ביצוע סקר קרינה
* הכנת חוות דעת ראשונית המפרטת את תשתיות החשמל החיצוניות של חברת החשמל ומערכות החשמל העתידיות בפרויקט (שנאים, חדרי טרפו, כבלי הגנה, לוחות חשמל ועוד).
בדיקת התוכניות האדריכליות, מאפשרת להעביר למתכנן החשמל חוות דעת המייעצת לו כיצד לתכנן את מערכת החשמל, היכן למקם את מקורות הקרינה (ארונות חשמל, כבלי הזנה, שנאים, קווי מתח נמוך או גבוה, תעלות חשמל, פסי צבירה ולוחות חשמל).
בשלב טרום הבניה נבדק התוואי סביב שטח הבניין העתידי, ובו נלקחים בחשבון מרחקי בטיחות מקווי מתח, שנאים, קווי הולכת חשמל ומתקני שידור הכוללים אנטנות סלולריות.
בשלב זה מועברות המלצות המאפשרות ליזם לקבל החלטה האם להתקדם עם בניית המבנה.

דו”ח חיזוי קרינה
דו”ח חיזוי קרינה נכתב בהתאם להנחיות ממוקדות של המשרד להגנת הסביבה וכולל חיזוי תיאורטי ובדיקות בפרויקט. את הסקר והדו”ח מבצעים מהנדסים ויועצי קרינה מוסמכים ומוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה בעלי רישיונות והיתרים.
כאשר יש תוכניות חשמל ותוכניות אדריכליות, ניתן לחזות את אומדן השטף האלקטרומגנטי בפרויקט. לאחר ביצוע סימולציית שדות אלקטרומגנטיים על סמך תוכניות אלה ניתן לראות בעזרת מודל ממוחשב את מקורות הקרינה עתידיים בפרויקט לצורך הערכת סיכוני שדות אלקטרומגנטיים סביב מתקני החשמל הכוללים (בין היתר) חדרי שנאים, חדרי טרפו, לוחות מתח נמוך, חדר חברת חשמל, לוחות קומתיים, כבלי הזנת חשמל וכו’.
ניתן לבצע חיזוי של שדות אלקטרומגנטיים גם בתחום ה- RF לדוגמא : פריסת אנטנות חכמות, פריסת אינטרנט אלחוטי או קווי (במבני ציבור, בתי ספר, חברות).
על ידי חיזוי מקדים, ניתן להעריך את עוצמות צפיפות ההספק של אותם מקורות קרינה העתידיים לפרויקט / מבנה זה, ולבצע הערכת סיכונים מקדימה מצילה חיים.

חוות הדעת הניתנת על ידי יועץ הקרינה בבנייה ירוקה (על פי הנתונים שהתקבלו לידיו מתוכניות החשמל והתוכניות האדריכליות כמו גם הסימולציות), מציינת את דרכי הפעולה שיש לבצע עוד בשלב התכנון על מנת לצמצם את השדות האלקטרומגנטיים בפרויקט – על פי המלצות המשרד להגנת הסביבה.

במידה ומתגלה חריגה מרמות החשיפה המומלצות על ידי המשרד להגנת הסביבה, יש לבצע פתרון כולל המותאם נקודתית למידע שאותר בבדיקה.
כחלק מפתרונות כוללים, יכולים להיכלל בשלב התכנון : הכנת מפרט מיגון מפני שדות אלקטרומגנטיים הכולל בחירת קבלן ביצוע על פי חומרים בעלי תו תקן ירוק, בעלי אישור מכון התקנים הישראלי, בעלי ניסיון רב בתחום המיסוך אלקטרומגנטי. ניתן לבצע שינויים על ידי ארגון מחדש של תוכנית החשמל או התוכנית האדריכלית (לפני בנייה בפועל).
במקרים יוצאי דופן, פתרון על ידי תאימות אלקטרומגנטית במערכות החשמל.

מידע מעמיק ועדכני העובר לרשויות המקומיות לפני בנייה המחויב על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת משנת 2006, מקדם שמירה על בריאות הציבור, מקל על דיירים פוטנציאלים לרכוש דירות בבניין החדש וחוסך לרשויות וליזמים הוצאות משמעותיות לצורך מיגון מפני קרינה.

 

בדיקת קרינה כתנאי לקבלת טופס 4 על פי תקן 5281
טופס 4 הוא היתר המאפשר לעבור לגור או לעבוד במבנה החדש. ההיתר ניתן על ידי מהנדסי הרשות המקומית שבדקו ואישרו כי המבנה בטוח לשימוש מבחינת מערכות שונות כמו חשמל ומים.
בהיבט הקרינה – המשרד להגנת הסביבה מבקש כי מבנים חדשים וגם מבנים המוקמים על פי תקן 5281 או אוגדן בניה ירוקה, יקבלו אישור מיועץ קרינה כי המבנה עבר בדיקת קרינה באמצעות מד קרינה מכויל המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בדיקת קרינה הינה תנאי לקבלת טופס 4 מרשות מקומית (נכון לחודש יולי 2014), כאשר מדובר במבנים מסחריים – קניונים, מרכזי קניות ובניינים בעלי תקן ירוק.
מבנים כגון אלה אשר בשטחם נבנית תחנת טרנספורמציה עצמאית, מחויבים בהיתרי הקמה והפעלה מהמשרד להגנת הסביבה. רק יועץ קרינה מורשה לאשר תחנת טרנספורמציה מול המשרד להגנת הסביבה ובדיקת הקרינה מחויבת כתנאי לקבלת טופס 4 ואישור תקינות לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת.

 

על הקשר בין קרינה, צמצום תחלואה ויזמות נדל”ן
היום עם מודעות גוברת לתחלואה הנגרמת מקרינה סלולארית ואלקטרומגנטית, שילוב יועץ קרינה בשלב ראשוני מאפשר לתכנן מבנה תוך הקפדה על פי “עיקרון הזהירות המונעת” שנועד להגן על בריאותם של השוהייםהעתידיים במבנה דיירים, תלמידים, מורים ,עובדים וסביבתם.

יזם שמוותר על ייעוץ קרינה בשלב התכנון ומזמין השירות כשהבניין בנוי (לפני קבלת טופס 4), מבין שהרבה יותר קשה ויקר לבצע שינויים בבניין קיים. זאת מפני שבשלב זה יש להשקיע במיגונים מיוחדים ויקרים כגון מיסוך אלקטרומגנטי. מיסוך אלקטרומגנטי מיועד להפחית ולצמצם את השדות האלקטרומגנטים העודפים של מערכת החשמל באותו מבנה, לרמות המקובלות על ידי המשרד להגנת הסביבה. (אין מדובר על רמות קרינה לפי תקן, אלא על המלצות המשרד להגנת הסביבה).
הזמנת עבודות אלו עולות ליזם הן בהוצאות לא צפויות והן בהשפעה אפשרית של הורדת ערך המבנה.

 

כיצד יועץ קרינה משתלב בפרויקט בנייה ירוקה ?
על פי רוב הייעוץ מתבצע בעבודה עם משרדי אדריכלים, מלווים לבנייה ירוקה, יועצי חשמל ומתכננים, כמו גם רשויות מקומיות.

 

ייעוץ קרינה כתנאי סף בבנייה פרטית
משפחות הבונות בנייה ירוקה פרטית, פונות לקבלת ייעוץ קרינה טרם הבניה מתוך מודעות לבריאות והשגת איכות חיים טובה יותר בבית העתידי – ללא מחויבות על פי התקן הירוק (אלא אם הרשות המקומית הגדירה זאת באוגדנים שלה).
עיריות ורשויות מקומיות כמו רעננה, הרצליה, תל אביב, רמת גן, פתח תקווה הכניסו לתנאי סף קבלת ייעוץ ממודד קרינה מוסמך.

 

כיצד תדעו אם אתם רוכשים נכס “על הנייר” בפרויקט שעבר בדיקת קרינה על פי תקן 5281 ?
הדרך היחידה לוודא שבניין חדש עבר בדיקת קרינה היא לדרוש טופס בדיקה של יועץ קרינה מהיזם לפני הרכישה.

יש יזמים המגדירים בניינים שהקימו כירוקים ומשווקים אותם ככאלה תוך שהם מתייחסים לסיווג מסוים בתקן הירוק. לא כל בניין שמכריז על עצמו כבניין ירוק, בהכרח עבר בדיקות יועץ קרינה.
** בשלב התכנון המוקדם ניתן לזהות אם צפוי לקום מול הדירות החדשות קו מתח גבוה או אנטנה סלולארית. יועץ קרינה שנכנס בשלב המקדים, ממליץ ליזם כיצד להעמיד את קווי הבניין העתידי ובאיזה מרחק מהאנטנה. לחליפין לבדוק הרחקת הדירות למרחק מסוים או פנייה לחברת חשמל.

 

ייעוץ קרינה בפרויקטי תמ”א 38 – חוסר תאימות אלקטרומגנטית
בתמ”א 38 שמאים מזמינים יועצי קרינה לבדוק את הבניין לפני התמ”א וממליצים ליזמים לצרף את היועץ בשלב גיבוש אנשי הצוות המקצועי והכנת תוכניות החשמל (עוד לפני הגשת התוכניות להיתר).
רוב הבעיות של קרינה עודפת בפרויקטי תמ”א 38 נובעות ממערכות חשמל מיושנות. במידה ומוסיפים לוח או מגדילים המאפראז’ ניתן ל”חשמל את הבניין” ולספק את האנרגיה הדרושה לדירות. הבעיה היא שבדירות הישנות יש חוסר תאימות אלקטרומגנטית – בעיה ידועה שנובעת ממערכת ישנה של חשמל שלא מתאימה לצרכים החדשים של הדיירים.
כדי למנוע קרינת יתר ממקורות חשמל, ניתן לבצע סדרת פעולות שמאפסות את המערכות ו”מחשמלות” את הבניין מחדש : לבצע מעקפים חשמליים, להגדיל ממסרי פחת, לבצע איזון של פאזות, להוסיף הארקה, לאפס את מונה החשמל בבניין ועוד.

 

אודות המרואיין
יאיר בן עזרא הינו מודד קרינה מוסמך בעל רישיון והיתרים מטעם המשרד להגנת הסביבה,   המתמחה בליווי, ייעוץ ופתרונות לקרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל ורשת הסלולר :  בדיקות רציפות, בדיקות קצרות טווח, הדרכה, קורסים, חוות דעת משפטיות, ייעוץ קרינה בתהליך בנייה ירוקה, ייעוץ קרינה בפרויקטים תמ”א 38 עם התמחות בקרינה בלתי מייננת.

 

.

לפרטים ותיאום פגישת ייעוץ לבניה ירוקה
התקשרו אלינו בטלפון 1-700-701-075
או לחצו כאן להשארת פרטיכם ונחזור אליכם בשעות הקרובות
פגישת ייעוץ ראשונית ללא תשלום או התחייבות.

 

 

 

 

 

.

תכנון ירוק
לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות

    הודעתך נשלחה בהצלחה!
    נהיה בקשר בהקדם