התנאים לקיומה של שכונה מקיימת

תנאים לקיומה של שכונה מקיימת

ההגדרות המילוניות של המושג ”שכונה“ מתמקדות בהיבט הטריטוריאלי והשימוש למגורים. על פי מילון אבן שושן, "שכונה" היא ”אזור של בתי מגורים בתחומו של יישוב או בקרבתו“. המילון האינטרנטי של חברת בבילון מגדיר שכונה כ“סביבה, שיכון, אזור בתוך יישוב, פרבר, אזור בתי מגורים, התיישבות“. על פי מילון ”מילוג“, שכונה היא ”אזור מגורים מוגדר בעיר או בישוב“ ועל פי "רב-מילים" שכונה היא: "אזור או רובע של בתים בתוך העיר או לידה, חלק מהעיר שיש בו בתי מגורים".

המונח "קהילה" כוללני וגמיש בהרבה מהמושג שכונה. לקהילה אין בהכרח ביטוי פיזי והמונח אינו מוגבל לפרשנויות והגדרות תכנוניות, או מנהלתיות שמתמקדות בדרך כלל בגודל שטח או בהיקף יחידות דיור. "קהילה" הוא מונח שמכיל היבטים חברתיים ואנושיים ומרמז על קיומם של ממדים נוספים כגון ממד רגשי וסמלי. הוא מרמז על קיומו של מארג שלם של קשרי גומלין. אם השכונה מתייחסת לתא שטח, אז ה"קהילה" מתמקדת בפרטים, בבני האדם והיא מונח ש"מאחד" בין אנשי השכונה.

ובתוך כל זאת עדיין לא ברור מהי שכונה מקיימת? מהי שכונה ירוקה? התשובה לשאלה הזו פתוחה לפרשנויות, שכן עדיין לא נוצרה לה הגדרה מילונית ברורה. לשם כך ניסחה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מסמך שמאגד בתוכו את התנאים לקיומה. תהליך השיתוף הרחב שליווה את כתיבתו של המסמך, כלל שילוב של מגוון בעלי עניין ואנשי מקצוע וסייע לזקק את תמצית המושג. הנה עיקריו:

"שכונה מקיימת היא מקום שמאפשר לתושביו לנהל חיים טובים ובריאים. השכונה המקיימת מושתתת על עיקרון הקיימות שמשלב ומאזן בין ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. בנושאי סביבה היא מדגישה היבטים כגון שמירה על הטבע, חיסכון במשאבים, מניעת מפגעים וזיהומים ותכנון איכותי המבקש לשפר את רווחת התושבים. בנושאים חברתיים-קהילתיים שכונה מקיימת מדגישה את הצורך במתן תחושת שייכות, עידוד אזרחות פעילה, שיתוף הציבור בתכנון ובניהול וקיומו של מגוון אנושי. בנושאים כלכליים-מסחריים היא מדגישה עקרונות כגון עירוב שימושי קרקע, יצירת מגוון תעסוקתי, פיתוח כלכלה מקומית ועידוד עסקים מקומיים".

מהדברים ברור ששכונה מקיימת היא מסגרת שמעודדת את טיפוח תחושת האחריות בקרב תושביה כלפי התנהלותה וקביעת אופייה. היא מרחיבה אפשרויות לאזרחות פעילה, תומכת ביוזמות מקומיות ומעודדת את השתתפות התושבים בתכנון, בניהול ובפיתוח השכונה. העצמת התושבים ופיתוח תשתיות השכונה הירוקה מאפשרים חתירה לשוויון הזדמנויות ולצמצום פערים חברתיים. בנוסף, השכונה המקיימת מבוססת על חיסכון במשאבי הטבע ודאגה לדורות הבאים, והיא מתאפיינת בתכנון מושכל ומשתף ששם את האדם במרכז במטרה לשפר את איכות חיי התושבים.

את מהותה ואת התנאים להגדרתה תמצתה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה באמצעות חמישה מאפיינים עיקריים:

א. קומפקטיות וקנה מידה אנושי: שכונה המהווה חלק מהמרקם העירוני, מעודדת הליכה ברגל, מתוכננת בקנה מידה אנושי, יוצרת תשתית פיזית שמאפשרת מגוון של פעילויות ומפגש בין אנשים, ומחייה את הרחוב העירוני.

ב. פיתוח, צמיחה ושגשוג על בסיס התחדשות הקיים: שכונה בה התושבים נהנים מאיכות חיים גבוהה ללא פגיעה בסביבה ובמשאבים הדרושים לשמירה על איכות החיים של הדורות הבאים.

ג. יצירת שוויון הזדמנויות במרחב: שכונה המאפשרת לתושבים ממעמד חברתי-כלכלי שונה, ולתושבים בני גילאים שונים, לחלוק את אותו מרחב גיאוגרפי וליהנות מאיכות חיים גבוהה, באמצעות נגישות מצוינת במרחב, הזדמנויות למפגשים עם קהלים שונים, הזדמנויות לרכוש השכלה, לצרוך תרבות, לקיים פעילות חברתית, ונגישות באיכות גבוהה למוסדות ציבור ולשירותים שונים.

ד. שותפויות כיסוד הניהול וההתפתחות: שכונה המעודדת לקיחת אחריות, בה התושבים יוזמים ומקיימים שותפויות ופעילויות לשיפור איכות חייהם. שכונה בה מתקיים שיתוף פעולה בין התושבים למנגנון הניהול העירוני ובה לתושבים יש יכולת להשפיע על התנהלות השכונה. שכונה זו מעודדת לקיחת אחריות ושמירה על הקיים.

ה. חתירה לשגשוג ולאיכות חיים: שכונה המאפשרת שגשוג של הפרט וחווית חיים חיובית שבאה לידי ביטוי ברבדים חברתיים, כלכליים, רוחניים ובריאותיים.

אז מה עם השכונה שלך? היא ירוקה, מבטיחה ומקיימת? או שאולי רק מתקיימת?

לפרטים נוספים, למידע מהימן ולתכנון ירוק אמיתי מתקשרים אלינו למספר 1-700-701-075 או ממלאים פרטים למעלה משמאל ונחזור אליך בהקדם.

הטבה ירוקה: פגישה ראשונה עם מלווה מוסמך לבניה ירוקה – ללא תשלום.

לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות

הודעתך נשלחה בהצלחה!
נהיה בקשר בהקדם