הכירו את התקן לבניה ירוקה לאורכו ולרוחבו

הכירו את התקן הירוק לבניה ירוקה לאורכו לרוחבו

בזמן שמדברים על בניה ירוקה (בת קיימה) שוכחים לעתים שיש רבים שעדיין אינם יודעים מה משמעותה וכיצד מחולקות הנקודות שמגדירות מבנה כירוק. להלן תמצית המידע שעליך לדעת.

בנייה ירוקה היא בנייה ידידותית לסביבה ולמשתמש, הכוללת חסכון וייעול השימוש במשאבים חדשים, שימוש מחדש ומחזור מרבי של הקיים, וכל זאת תוך חתירה לשמירה על הבריאות ואיכות החיים של כלל המשתמשים במבנה, בהווה ובדורות הבאים.

התקן הישראלי לבנייה ירוקה הינו "תקן וולונטרי". ערי פורום ה 15 אימצו אותו ומחויבות באופן זה או אחר ליישמו. תקן זה מציג דרישות לבניינים על מנת שיוכלו להיות מוכרים כבניינים ירוקים ומחולק לכמה פרקים. כל פרק מתמקד בנושא אחר מתחום הבנייה הירוקה וביניהם אנרגיה, מים, חומרים וכדומה. הפרקים מחולקים למרכיבים הנקראים מאפיינים, שמפרטים את הדרישות השונות בהן נדרש הבניין לעמוד על מנת לצבור את הניקוד הניתן באותו מאפיין. בהתאם לנקודות שנצברו יקבע האם הפרויקט יוכר כפרויקט ירוק וכן יקבע הדירוג הסופי של הפרויקט.

ניתן לקבל 'דירוג ירוק' הנע בין כוכב אחד עבור פרויקט ירוק בדרגה הבסיסית ביותר ועד חמישה כוכבים עבור פרויקט ירוק מצטיין. כדי שבניין יוכל להיות מוגדר כבניין ירוק עליו לעמוד בדרישות מחייבות ובתנאי סף, על פי פרקי התקן.

מהם הפרקים שאלת? הנה התשובה המלאה:

פרק 1 – אנרגיה: פרק זה בוחן את הביצועים האנרגטיים של הבניין: תכנון ביו-אקלימי, חימום וקירור פסיביים, דירוג אנרגטי של הבניין, תאורה טבעית, והוא בוחן את מערכות האנרגיה כגון תאורה, אנרגיות מתחדשות, חימום מים, מיזוג אוויר, מעליות ובקרת צריכה.

פרק 2 – קרקע: פרק זה בוחן את בחירת האתר, קרקעות ואתרים מזוהמים, צפיפות הבנייה והפיתוח, תופעת אי החום העירוני ואקולוגית האתר.

פרק 3 – מים: פרק זה בוחן את מידת החיסכון במים שפירים בבניין, חסכון במים להשקיה בגינון, בקרת צריכה, ניהול מי נגר וניקוז.

פרק 4 – חומרים: פרק זה בוחן האם חומרי הבניה הם בעלי תו ירוק, בודק חומרים ממוחזרים, חומרים מקומיים, מיקור אחראי ומברר האם הספקים הם בעלי תעודות לניהול סביבתי, בטיחותי וחברתי.

פרק 5 – בריאות ורווחה: פרק זה בוחן את הרוחות בקרבת הבניין, נוחות ויזואלית, אוויר צח, נוחות תרמית, תרכובות אורגניות נדיפות ואקוסטיקה.

פרק 6 – פסולת: פרק זה בודק את ניהול הפסולת הביתית והאם קיימת הפרדה במקור.

פרק 7 – תחבורה: פרק זה בודק האם קיימת תחבורה חלופית, חנייה ומתקנים לאופניים.

פרק 8 – ניהול: פרק זה בודק את ניהול אתר הבנייה וניהול הבניין.

ובכל הנוגע לדירוג על פי ניקוד לבנייה חדשה, התקן קובע כי בניין חדש הצובר 55 נקודות לפחות, לרבות ניקוד של תנאי הסף, יקבל דירוג ויוגדר כבניין חדש-ירוק.

בניין חדש-ירוק עם כוכב אחד נקבע על פי ניקוד כולל של  55 עד 64 נקודות.

בניין חדש-ירוק עם שני כוכבים נקבע על פי ניקוד כולל של  65 עד 74 נקודות.

בניין חדש-ירוק עם שלושה כוכבים נקבע על פי ניקוד כולל של 75 עד 82 נקודות.

בניין חדש-ירוק עם ארבעה כוכבים נקבע על פי ניקוד של  83 עד 89 נקודות.

בניין חדש-ירוק עם חמישה כוכבים נקבע על פי ניקוד של 90 נקודות או יותר.

ומה בנוגע לבניין קיים-משופץ? גם הוא יקבל דירוג ירקרק ויוגדר כבניין משופץ וירוק, אם יעמוד בתנאי הסף ויצבור 40 נקודות ומעלה באופן הבא:

בניין משופץ-ירוק עם כוכב אחד נקבע על פי ניקוד כולל של  40 עד 49 נקודות.

בניין משופץ-ירוק עם שני כוכבים נקבע על פי ניקוד כולל של  50 עד 59 נקודות.

בניין משופץ-ירוק עם שלושה כוכבים נקבע על פי ניקוד כולל של  60 עד 67 נקודות.

בניין משופץ-ירוק עם ארבעה כוכבים נקבע על פי ניקוד כולל של  68 עד 74 נקודות.

בניין משופץ-ירוק עם חמישה כוכבים נקבע על פי ניקוד כולל של  75 נקודות או יותר.

ומה אתך? מתכנן לבנות ירוק בזמן הלא רחוק? למידע מהימן מתקשרים אלינו למספר 1-700-701-075 או ממלאים פרטים למעלה משמאל ונחזור אליך בהקדם.

הטבה ירוקה: פגישה ראשונה עם מלווה מוסמך לבניה ירוקה – ללא תשלום.

 

לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות

הודעתך נשלחה בהצלחה!
נהיה בקשר בהקדם